Kancelaria Notarialna

Notariusz 

Przemysław Milo

42 678 40 70
693 022 072 

695 392 994

O Kancelarii

Notariusz Przemysław Milo prowadzi Kancelarię od 2002 roku. Obsługę merytoryczną zapewnia kadra czterech /poza notariuszem/ wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, przy czym istnieje możliwość umówienia się z notariuszem poza godzinami urzędowania Kancelarii, w dniu wolne od pracy lub poza siedzibą Kancelarii /jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności/. Kancelaria oferuje miłą obsługę, fachową informację i rzetelne przygotowanie umów.

a04

Notariusz jako osoba zaufania publicznego zajmuje zupełnie odrębną pozycję ustrojowo – prawną niż podmioty świadczące typowe usługi prawnicze, jak adwokaci, radcy prawni czy doradcy podatkowi.

Bo przecież Notariusz jest nie tylko osobą zaufania publicznego, ale pełni również funkcje pomocnicze w stosunku do Sądów, Urzędów Skarbowych czy Gmin. Oznacza to między innymi, iż notariusz nie działa tylko na rzecz określonej osoby, ale musi w pracy swej równoważyć interesy wszystkich podmiotów, dla których określone czynności mogą powodować skutki prawne.

Wśród tych czynności pomocniczych wyróżnić można pobieranie wszelkich opłat skarbowych i sądowych, zamieszczanie w akcie notarialnym wniosku wieczystoksięgowego w celu dokonania przez Sąd stosownego wpisu w księdze wieczystej, czy też rozsyłanie wypisów aktów notarialnych do poszczególnych urzędów.